احمدی نژاد طی نامه ای که منتشر کرد، نوشته است که علاقه ای به چنین مناظره ای و ایجاد فضای التهابی در کشور ندارد. اما به اصرار علاقه مندان و نیز به جهت مسئولیتی که از جانب خدمتگزاران دولت قبل بر عهده دارد، آماده دفاع از دو دوره عملکرد خود در جایگاه ریاست جمهوری می باشد.

این خبر به زودی تیتر اول تمام رسانه های داخلی و نیز خبر اول تلویزیون های فارسی زبان بیگانه شد و تحلیل ها و مصاحبه های فراوانی روی آن صورت گرفت.

اما صدا و سیما طبق معمول، همانگونه که به هنگام زلزله، خنده بازار و به هنگام انعقاد توافق ژنو، راز بقا پخش می کند، ترجیح داد این خبر را نیز در بخش های اصلی خبری خود بایکوت کند و گزارش مربوط به «شبنم» و «شاپرک»را در صدر اخبار خود قرار دهد!

البته برخی گمانه ها حاکی از آن است که این بایکوت، به دستور دولت و تیم رسانه ای آن صورت گرفته است. پیش از این نیز اخباری درمورد برنامه ارائه گزارش 100 روزه توسط دکتر روحانی منتشر شد، مبنی بر اینکه انتخاب مجری ها و حتی فیلم برداری این جلسه، توسط تیم رسانه ای دولت صورت گرفته است.

به نظر میرسد انتصاب «حسام الدین آشنا»، بعنوان منتقد جدی رسانه ملی در شورای نظارت بر صدا و سیما توسط حسن روحانی، اگرچه این شورا را از کرختی و بیهودگی سابق تاحدودی نجات داده است، اما همزمان گمان می رود یکی از عواملی است که صدا و سیما را تحت فشاری جدی به منظور ارائه تصویری یکجانبه و مثبت از دولت فعلی قرار داده است. بطوری که اخبار و تحلیل های انتقادی نسبت به توافق ژنو، بطور کلی مورد بایکوت رسانه ملی قرار گرفت.

گفتنی است با توجه به تأکید چندباره ریاست محترم جمهور بر لزوم شفاف سازی و در میان گذاشتن حقایق با مردم، باید منتظر رویکرد عملی وی در اینباره بود.
موضوع : اخبار ,