به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری رویترز، مجمع عمومی سازمان ملل در بیانیه ای نقض حقوق بشر در کشورهای ایران و سوریه و کره شمالی محکوم کرد. مجمع عمومی سازمان ملل در ادامه این بیانیه مدعی شد که این سازمان نگران نقض حقوق بشر در ایران است اما از تعهدات حسن روحانی رئیس جمهور ایران در بهبودی مسایل حقوق بشری در این کشور استقبال می کند. این قطعنامه علیه ایران با 86 رای مثبت و 36 رای منفی و 61 رای ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. مجمع عمومی همچنین با 127 رای موافق، 13 رای مخالف و 47 رای ممتنع قطعنامه ضد حقوق بشری در سوریه را تصویب کرد. درباره تصویب قطعنامه ضد حقوق بشری در کره شمالی نیز تقریبا همه اعضای این مجمع اتفاق نظر داشتند.


موضوع : اخبار ,